Игри

Информация за страница Планове

    Разработването на планове е необходима дейност в почти всяка една сфера на работа, независимо колко хора работят или са ангажирани с нея. Дори и за обикновени и на пръв поглед делнични неща се изисква организация и подготовка, благодарение на които ще ни е по-лесно при вършенето на работата. Всички фирми, развиващи дейност на пазара, в по-малка или голяма степен работят по план или график, така че да се получи правилно и точно разпределение на задачите за вършене. Телефонните или още наричаните кол центрове са типичен пример за случай, в който всичко се върши по график. Там работното време се разпределя гъвкаво между отделните служители, така че всеки да работи и почива наравно с останалите дори в ситуациите, когато се налага да се дават нощни смени. Такъв тип работа, точно поради гъвкавото работно време, е подходяща за учащи се млади хора като студенти или пък за втори допълнителен доход.

     Планове се правят винаги в случай на спешна нужда, например евакуация на населението в случай на природно бедствие. С тази отговорна и трудна задача се заемат службите от Гражданска защита. Те например трябва да подготвят и организират палаткови лагери за хората и да им осигурят неща от първа необходимост. Сред тях със сигурност фигурират вода и медикаменти, както и някои видове храна като хляб. При такива ситуации често пъти се налага сериозна импровизация, особено ако трябва да се евакуират много хора и няма достатъчно свободни места. Обикновено се анагжират големи по площ помещения като физкултурните салони в училищата или някой хотел, стига собственикът му да се съгласи да приеме хората. Планът сам по себе си представлява предварително предначертани действия, които да следваме по време на неговото изпълнение. Разбира се, в хода на плана могат да се наложат и известни отклонения, много от които не зависят от нас и не смепредвидили. Това не означава, че няма да изпълним всичко замислено по първоначалния начин, а че просто ще правим промени, за да стигнем до крайната цел. Не всички такива замисли успяват, защото изпълнението зависи не само от нас, но и от съдействието и помощта на другите.

     Много примери могат да се дават за нуждата от планове, като те са налице дори в света на спорта. Независимо какъв мач предстои, футболен, баскетболен или такъв по шахмат, играчите трябва да имат няколко готови варианта за действие. И ако в отборните спортове стратегиите се разработват главно от треньорите и техните щабове, то при индивидуалните игри самият играч е този, който избира собствена стратегия за следване. Дори и тенисът и шахът, които се водят индивидуални игри обаче, днес са така структурирани, че играещите да разполагат с треньорски щаб. Но разликата е в това, че играчите не са задължени да ползват треньорски услуги – те могат и напълно самостоятелно да се подготвят за своите срещи. Дали планът е добър или лош, в крайна сметка зависи и от противника. Ако той сбърка фатално, дори и да е имал по-добрата стратегия, в края именно ние сме тези, които ще се окажем в ролята на победители.

eXTReMe Tracker